No 1 (2016)

Table of Contents

Michał Heller
Andrzej Krasiński
Zbigniew Kwieciński
PDF
Kondrad Osajda
Ewa Antyborzec
Marek Kowalczyk
Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek
Henryk Domański
Jan L. Cieśliński
Magdalena Fikus
RNA around the clock – Volker A. Erdmann in memmoriam
Jan Barciszewski
PDF
Magdalena Fikus
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2015 r.
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie migracji
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN