Profil czasopisma

 

Kwartalnik NAUKA jest oficjalnym czasopismem naukowym Polskiej Akademii Nauk. W kwartalniku publikowane są recenzowane prace oryginalne i przeglądowe z różnych dziedzin nauki (nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, medyczne, techniczne oraz sztuka), a także opracowania odnoszące się do aktualnych problemów nauki i szkolnictwa wyższego. W NAUCE publikowane są również wspomnienia o zmarłych wybitnych przedstawicielach świata nauki oraz listy do redakcji. Czasopismo adresowane jest do całego środowiska naukowego oraz wszystkich zainteresowanych bieżącymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego. Standardowy tom kwartalnika NAUKA ma objętość ok. 15 arkuszy wydawniczych, co daje ok. 60 arkuszy rocznie.

Czasopismo wydawane jest od roku 1953 (do roku 1994 pod tytułem NAUKA POLSKA). Od roku 2004 NAUKA wychodzi regularnie jako kwartalnik. Od tego czasu na stronie internetowej PAN dostępne są (w formacie PDF) pełne wersje publikowanych artykułów. Wszystkie artykułu zawierają streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.

Na liście czasopism punktowanych MNiSW kwartalnikowi NAUKA przyznano 40 punktów.