Polityka prywatności

Redakcja zobowiązuje się nie udostępniać żadnych informacji dotyczących przedłożonych manuskryptów nikomu poza pierwszym autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami oraz innymi bezpośrednimi współpracownikami redakcji.