O czasopiśmie

NAUKA jest interdyscyplinarnym czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

Aktualny numer

Nr 4 (2023): Nauka
Wyświetl wszystkie wydania

ISSN: 1231-8515