Kontakt

KONTAKTY

 

Redakcja

Prof. Jerzy Brzeziński ─ redaktor naczelny

Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89

Tel.: +48 618292307      e-mail: brzezuam@amu.edu.pl

 

Dr Andrzej Wójtowicz ─ sekretarz redakcji

Ośrodek Wydawnictw Naukowych

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

61-713 Poznań, ul. Wieniawskiego 17

Tel.: +48 618528503     e-mail: wojtow@man.poznan.pl

 

Wydawca

Polska Akademia Nauk

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

 e-mail: czasopisma@pan.pl