Komitet naukowy


KOMITET  NAUKOWY

Francesco Coniglione
Wydział Filozofii, Uniwersytet w Katanii, Katania, Włochy

Michał Głowiński
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Jacek Hołówka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Michał Karoński
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Michał Kleiber
Polska Akademia Nauk, Warszawa

Małgorzata Kossut
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Zbigniew Kwieciński
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Ewa Łętowska
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa

Witold Rużyłło
Instytut Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Mojmir Svoboda
Instytut Psychologii, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska

Zbigniew Szawarski
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Piotr Sztompka
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Henryk Szymczak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Piotr Węgleński
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Andrzej Kajetan Wróblewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Andrzej Zoll
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków