No 3 (2021)

Table of Contents

Prospects for decarbonisation of electricity generation in Poland Statement 03/2021 of the Interdisciplinary Advisory Group on Climate Crisis to the President of the PAS
Komunikat 03/2021 Interdyscyplinarnego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN
Jerzy Bański, Marcin Mazur
Grzegorz Grynkiewicz, Renata Jachowicz, Krzysztof Kopeć, Anna Krause, Wojciech Kuźmierkiewicz, Janina Lulek, Beata Maciejewska, Rafał Moszczyński-Petkowski, Janusz Rachoń, Piotr J. Rudzki
Piotr Sztompka
Zbigniew Drozdowicz
Piotr Węgleński
Józef Bremer
Jan Tomkowski
Joanna Partyka
Piotr Salwa
Jan Grad
Andrzej Górski, Mieczysław Grabianowski
Marta Gajewska, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Jan Konopacki, Krzysztof Turlejski, Cezary W. Watała, Krzysztof Wąsowicz, Anna Wesołowska, Marek Wieczorek, Piotr Wlaź, Romuald Zabielski
Arkadiusz Marciniak
Andrzej B. Legocki