No 4 (2022)

Table of Contents

Jan Kozłowski
Maria Babińska, Michał Bilewicz, Paulina Górska, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Michał Wypych
Janusz Reykowski
Emanuel Kulczycki, Dariusz Jemielniak
Grzegorz Węgrzyn
Krzysztof Trybuś
Jan Tomkowski
Zbigniew Kwieciński
Michał Głowiński
Magdalena Frąc, Mariusz Matyka, Jan Rozbicki, Piotr Tryjanowski
Jerzy M. Langer
Michał Lenartowicz, Joanna Kostka, Jolanta Kujawa, Bartosz Molik, Wiesław Osiński
Komunikat 07/2022 interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego działającego przy Prezesie PAN
Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Komitet Inżynierii Środowiska PAN