Neonikotynoidy i ich substytuty w zrównoważonym zwalczaniu szkodników

Autor

  • Jerzy Lipiec Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie

Abstrakt

Raport zawiera szczegółową analizę wyników najnowszych badań dotyczących skutków stosowania neonikotynoidów i ich substytutów oraz narzędzi do ograniczenia lub wyeliminowania w przyszłości pestycydów w zwalczaniu szkodników roślin. Analiza stanowi istotny wkład merytoryczny do szerszej debaty w Komisji i Parlamencie Europejskim i państwach członkowskich na temat ryzyka dla środowiska stwarzanego przez pestycydy. Drastyczny wzrost ładunku toksycznego i ciągły spadek populacji owadów zapylających rośliny w wyniku stosowania pestycydów nowej generacji przemawia za realizacją celu Komisji Europejskiej, zakładającego ograniczenie o 50% stosowania chemicznych pestycydów w Unii Europejskiej do 2030 roku. EASAC popiera działania mające na celu wspieranie integrowanej ochrony roślin (IPM) opartej na metodach biologicznych, a nie chemicznych jako głównego narzędzia w walce ze szkodnikami. Istnieją ograniczenia ekonomiczne i kulturowe stosowania IPM, a ich wyeliminowanie wymaga skoordynowanych działań, począwszy od badań, szkoleń, doradztwa, monitorowania po zachęty i regulacje finansowe. Aktualne wskaźniki zagrożeń związanych z pestycydami powinny uwzględniać szczegółową ocenę działania toksycznego pestycydów, ich pozostałości w środowisku, wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zwłaszcza owady zapylające i naturalni wrogowie szkodników, aby zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia i różnorodności biologicznej.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles