Czy najbardziej tajemniczy kronikarz europejskiego średniowiecza, Gall Anonim, był Chorwatem?

Autor

  • Tomasz Jasiński Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Autor w badaniach nad Kroniką polską Galla Anonima posłużył się kilkoma wersjami programu informatycznego do analizy rytmiki łacińskiej. Programy te dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że Kronika polska Galla Anonima oraz Historia o translacji św. Mikołaja, autorstwa anonimowego Mnicha z Lido, są dziełem jednej i tej samej osoby. Okazało się, że proza obydwu dzieł jest unikatowa; niektóre jej elementy zostały przez program wykryte w konstytucjach Konstantego Wielkiego, w przekazach donatystów oraz w bullach papieskich od VI do XI w. włącznie. Opis Słowiańszczyzny w Kronice polskiej oraz wiele zwrotów z tej kroniki, jak też z Historii o translacji św. Mikołaja, dowodzą, że Gall Anonim/Mnich z Lido sympatyzował z prowęgierskim stronnictwem politycznym, skupionym wokół królowej chorwackiej Heleny Pięknej. Niektóre przesłanki wskazują na to, że Gall Anonim/Mnich z Lido był mnichem w klasztorze benedyktyńskim św. Bartłomieja w stolicy Chorwacji, w Kninie.

Pobrania

Opublikowane

2024-07-05

Numer

Dział

Articles