Wybrane zagrożenia zdrowotne

Autor

  • Mieczysław Chorąży członek rzeczywisty PAN, Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Wojciech Kostowski członek korespondent PAN, przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Pobrania

Numer

Dział

Articles