Czy ewoluowalność jest przystosowaniem powstałym drogą doboru naturalnego?

Autor

  • Adam Łomnicki Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Ryszard Korona Zakład Mikrobiologii Ekologicznej, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pobrania

Numer

Dział

Articles