„Fundamenta Mathematicae” – pierwsze polskie czasopismo matematyczne o wąskiej specjalizacji (1920 - 1939)

Autor

  • Małgorzata Przeniosło Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce

Pobrania

Numer

Dział

Articles