O pewnych konsekwencjach częściowego i niekonsekwentnego utowarowienia polskiego szkolnictwa wyższego

Autor

  • Marek Ziółkowski Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań; Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa

Pobrania

Numer

Dział

Articles