Polskie studia nad transformacją: kierunki konceptualizacji

Autor

  • Agnieszka Kolasa-Nowak Zakład Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Pobrania

Numer

Dział

Articles