Technologie informacyjne i infrastruktura informatyczna nauki

Autor

  • Jan Węglarz członek rzeczywisty PAN, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki; Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy IChB PAN

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora