Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Autor

  • Andrzej Pilc Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Pobrania

Numer

Dział

Articles