Wzrost gospodarczy w skali globalnej

Autor

  • Stanisław Gomułka członek korespondent PAN, Polska Akademia Nauk, London School of Economics 1970–2005

Abstrakt

Celem nr 1 artykułu jest odnotowanie i teoretyczne wyjaśnienie trzech kluczowych faktów dotyczących wzrostu gospodarczego w skali globalnej w ostatnich dwóch wiekach. Te fakty to gwałtowne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w niewielkiej części gospodarki światowej około 2 wieki temu, duża stabilność trendu tego wzrostu w tej części w okresie tych dwóch wieków oraz silne zróżnicowanie tempa wzrostu w tym okresie w krajach słabo rozwiniętych. Celem numer 2 jest sformułowanie w świetle tych wyjaśnień prognozy wzrostu gospodarczego, też w skali globalnej, w najbliższych dwóch wiekach.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-05

Numer

Dział

Articles