Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw Etyki w Nauce w 2023 roku

Autor

  • Andrzej Górski członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce

Abstrakt

Komisja analizowała 17 zgłoszeń sugerujących pogwałcenie zasad rzetelności badań naukowych, z czego najczęstsze dotyczyły relacji między uczestnikami badań, autorstwa prac naukowych i procedur badawczych. Najczęściej zgłoszenia pochodziły z obszaru nauk medycznych, społecznych i humanistycznych. Komisja wspólnie z RDN wystąpiła do Ministerstwa Nauki o nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym celem podwyższenia wymogów merytorycznych i etycznych w postępowaniu awansowym dotyczącym habilitacji i profesury. Komisja prowadzi również intensywne prace nad aktualizacją Kodeksu etyki pracownika naukowego.

Pobrania

Opublikowane

2024-07-05

Numer

Dział

Articles