Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw Etyki w Nauce w 2019 roku

Autor

  • Andrzej Górski członek rzeczywisty PAN – przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Mieczysław Grabianowski dyrektor Gabinetu Prezesa PAN

Słowa kluczowe:

Commission for Ethics in Science, scientific integrity, scientific misconduct, plagiarism, conflict of interest, code of conduct of research integrity, professor emeritus

Abstrakt

The report encompasses the activity of the Commission for Ethics in Science in the year 2019.

Pobrania

Numer

Dział

Articles