Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi

Autor

  • Katarzyna Juda-Rezler Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
  • Piotr Manczarski Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora