Aksjologia zagrożeń

Autor

  • Jerzy Kwaśniewski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zbigniew W. Kundzewicz członek korespondent PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  • Katarzyna Juda-Rezler Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora