Panorama Literatury Polskiej

Autor

  • Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
  • Krzysztof Mrowcewicz Pełnomocnik Dyrektora IBL PAN ds. Rozwoju i Promocji

Pobrania

Numer

Dział

Articles