No 1 (2004)

Table of Contents

Polska w Europie
Maria Janion
Wina i kara
Andrzej Zoll
Przemiany polskiego patriotyzmu
Janusz Tazbir
Teologia polityczna w Egipcie faraonów czyli nihil novi sub sole
Karol Myśliwiec
O godności przedmiotu psychologii – ujęcie historyczne
Ryszard Stachowski
Wystąpienie prezesa PAN prof. Andrzeja B. Legockiego
Andrzej B. Legocki
Rola nauki w jednoczącej się Europie
Włodzimierz Cimoszewicz
Nauka w jednoczącej się Europie
Henryk Samsonowicz
Technologie informacyjne i infrastruktura informatyczna nauki
Jan Węglarz
Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jako odpowiedź na wyzwania europejskie
Jerzy Woźnicki
Stanowisko dotyczące projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym w wersji z 31.10.2003 roku
Rada Wydziału
Nie twórzmy „marcowych profesorów”
Osman Achmatowicz
Pięćdziesiąt lat „Polskiej Bibliografii Literackiej”
Jacek Biesiada
Czterechsetlecie Papieskiej Akademii Nauk
Krzysztof Żaboklicki
Warsaw memorandum on the status of plant molecular biology programmes and prospects in enlarged Europe
Warsaw Memorandum
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w latach 1994-2003
Kazimierz Thiel, Andrzej Skrzypczak
Nagrody Naukowe Wydziałów PAN
Nagrody Naukowe