Komentarz do artykułu Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (strony 149–171)

Autor

  • Jerzy Duszyński członek korespondent PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa
  • Romuald Zabielski członek korespondent PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora